SpaceNed verbindt
de Nederlandse ruimtevaartsector

  • Home

Themasessie 'Deelname/organisatie internationale evenementen'

Op 16 december a.s. zal SpaceNed een themasessie organiseren over deelname aan/organisatie van buitenlandse evenementen. Zoals in de afgelopen ALV besproken kunnen SpaceNed leden gezamenlijk hun slagkracht enorm vergroten door zaken beter op elkaar af te stemmen. Afstemming van conferentiedeelname hoort hierbij, alsmede het naar buiten brengen van een sterke gezamenlijke boodschap. Uiteraard zonder de individuele vrijheid van deelnemers te beperken.

Tijdens deze themasessie zullen we reeds bekende plannen van deelnemers naast elkaar leggen. Van NSO hopen wij een beeld te krijgen van hun internationale agenda. Een concreet voorbeeld waar samenwerking tussen diverse Nederlandse gremia inmiddels van de grond komt betreft onze activiteiten in China. Wij willen op 16 december de China aanpak in meer detail bespreken.


evenement eigenschappen

Startdatum 16-12-2016
Einddatum 16-12-2016
Registration Start Date 07-11-2016
Max. deelnemers 25
Ingeschreven 0
Aantal plaatsen 25
Sluitingsdatum 09-12-2016
Prijs per persoon Gratis voor leden van SpaceNed
Locatie TNO Delft

Wij accepteren geen inschrijvingen meer